GIV EN PIGE RET -Kampagnen

Om Kampagnen

Giv en pige ret - En fælles kampagne mellem Kvindernes U-landsudvalg (KULU) og kvindenetværket MUSONET Mali.

Foto: MUSONET MALI

Kampagnens formål

 

- at sikre piger og kvinder bedre adgang til basale rettigheder i samfundet i Mali, ved at de får de officielle papirer, der giver dem legale rettigheder

 

- at piger og kvinder kan spille en aktiv rolle i samfundet i Mali

 

- at skabe større forståelse i Danmark og Mali for ulandskvinders og -pigers vilkår og rettigheder og sikre støtte til verdens fattigste kvinder

KULU lancerede kampagnen på FN's dag mod vold mod kvinder og piger den 25. november 2008. I Mali lancerede MUSONET kampagnen i 2009 i forbindelse med uddelingen af de første gratis ID-kort til fatttige kvinder, på baggrund af den første kampagnestøtte fra Danmark.

 

Kampagnen omfatter flere komponenter, der understøtter hinanden og sikrer kampagnens langsigtede perspektiv og bæredygtighed.

 

 

I Danmark

Salg af Giv en pige ret-gavebeviser. Hvert solgt gavebevis svarer til en fødselsattest, et ID-kort eller en vielsesattest for en pige eller kvinde i Mali.

 

Indsamlinger og fondsansøgninger.

 

Information & aktiviteter  i Danmark for at skabe opmærksomhed og opbakning til kampagnen i forbindelse med internationale kvinde- og menneskerettighedsdage:

Den internationale kvindedag den 8. marts, Mors dag i maj, Den panafrikanske kvindedag den 31. juli, Pigens Dag den 11. oktober og den Internationale 16-dages kampagne mod vold mod piger ogkvinder den 25. november – 10. december.

 

Giv en pige ret-kampagnens ambassadører, -partnere og -venner er med til sikre kampagnen udbredelse og synlighed.

 

 

I Mali

Informationskampagne for at ændre holdninger og skabe forståelse for og opbakning til pigers og kvinders rettigheder og vigtigheden af, at piger og kvinder får identitetspapirer. Kampagnen er rettet mod myndigheder og traditionelle ledere, forældre og lokalbefolkningen.

 

MUSONET og medlemsorganisationer afholder møder med myndigheder, skoleledere og andre vigtige aktører og uddanner rettighedsambassadører, som udbreder kampagnen lokalt. 

 

Teater, lokaltv og radio benyttes som redskaber til at få budskabet så langt ud som muligt.

 

Uddelingerne af identitetspapirerne sker ved store festlige ceremonier, med deltagelse af borgmesteren og andre ledende personer samt  lokalsamfundet. 

 

Kampagnen gennemføres i mange forskellige kommuner og på mange lokaliteter i Mali, fra syd til nord, herunder også i Gao-regionen, der som det øvrige nordlige Mali er plaget af uro og vold.

 

MUSONET-medlemsorganisationer er tovholdere for Giv en pige ret-kampagnen i de områder og lokalsamfund, hvor de er aktive. Indsatsen understøttes af den nationale koordering i  MUSONET-regi.

 

 

MUSONET Mali er et kvindenetværk med 36 medlemsorganisationer og personlige medlemmer. Medlemsorganisationerne repræsenterer forskellige typer organisationer ( WILDAF: en organisation af kvindelige jurister, ROAJELF, en organisation af unge kvindelige ledere etc.).  MUSONET Mali blev stiftet i 2004. Målet er at nå ud i hele Mali med aktiviteter, der kan styrke kvinders organisering og netværk samt kvinder og pigers rettigheder i Mali. MUSONET Mali er aktiv i arbejdet for, at kvinder inddrages i arbejdet for fred og konfliktløsning i Mali.   

Mama Doumbia Koite er præsident for MUSONET Mali. Hun er selv uddannet lærer og har i dag  en række internationale poster.

 

 

Økonomi

Giv en pige ret-kampagnen i Mali  er alene finansieret af de indtægter, der kommer fra kampagnen i Danmark: dvs. salg af gavebeviser, indsamling og bidrag fra fonde, firmaer, foreninger, faglige organisationer og private.  Både i Mali og i Danmark indgår der i kampagnen et stort frivilligt bidrag.

Foto: MUSONET MALI

Mere end 10000 piger og kvinder har fået en identitet

 

I 2018 har 1500 piger og kvinder i Mali fået et bevis på, at de eksisterer: De har fået en fødselsattest eller et ID-kort. Samlet set betyder det, at 9000 piger og kvinder nu har fået hjælp gennem Kvindernes U-landsudvalg til at få den fødselsattest eller identitetskort, der bliver taget for givet af alle os herhjemme, men er så afgørende i Mali, fordi den åbner så mange nye døre.

 

Dermed har vi forlængst overhalet det mål, som Kvindernes U-landsudvalg, KULU, opsatte, da vi lancerede kampagnen ’Giv en pige ret’ den 25. november 2008: At skaffe 2.000 piger bevis på deres eksistens og dermed rettigheder.

Siden har vi sat nye mål: Vi vil gerne hjælpe 10.000 kvinder og piger med at få fødselsattester, identitetskort eller vielsesattester. Men der er lang vej endnu for pigerne og mange kvinder i Mali, fordi godt halvdelen af piger og kvinder ikke har noget bevis på deres eksistens.

 

Kampagnen er et samarbejde mellem KULU og den maliske kvindeorganisation MUSONET, der har den direkte kontakt med pigerne og deres forældre. Når fødselsattesterne og/eller ID-kort udstedes, indgår forældrene en kontrakt med MUSONET, der forpligter dem til at lade pigerne fortsætte i skole, indtil pigerne har bestået afgangsprøverne. Dermed forpligter forældrene sig også til ikke at gifte pigerne væk, før de er fyldt 16 år, hvilket samtidig betyder, at Giv en pige ret-kampagnen også sigter efter at mindske antallet af børneægteskaber.

 

Helt grundlæggende betyder udstedelsen af attesten, at pigerne og kvinderne nu rent faktisk også på papiret eksisterer - før var der ingen beviser på deres eksistens. Med fødselsattesterne følger også en række helt basale rettigheder, som de ikke har haft indtil videre. Det er bl.a. retten til at komme i skole,og at få et identitetskort, som giver retten til at stemme, at de kan rejse frit i Mali, oprette en bankkonto eller få en vielsesattest. Ligeledes kræver det en fødselsattest at få en vielsesattest, der fx giver adgang til at eje egen bolig, og få forældremyndighed over børn ved en eventuel skilsmisse, eller at arve efter sin afdøde mand.

 

Takket være MUSONET og gavekortene fra KULU’s ’Giv en pige ret’ kampagne er de maliske piger og kvinder nu bedre rustede til at tage del i udviklingen i Mali og Afrika.

 

En af de piger, der gennem projektet har fået en fødselsattest og dermed er kommet i skole er Nasoun Doumbia.

Her kan du læse hendes personlige historie.

 

Uden fødselsattest

 

Kan en pige ikke komme i skole

Kan en kvinde ikke få et identitetskort

Kan en kvinde ikke stemme

Kan en kvinde ikke få en vielsesattest

 

Uden identitetskort

 

Kan en kvinde ikke rejse frit i Mali

Kan en kvinde ikke oprette en bankkonto eller få et lån

 

Uden vielsesattest

Har en kvinde ingen ret til ejendom

Har en kvinde ingen ret til sine egne børn ved skilsmisse

Har en kvinde ingen arveret efter sin ægtefælle