Forside

Flere piger får papir på deres identitet

Giv en pige ret kampagnen uddeler fødselsattester og

ID-papirer til piger og kvinder samt vielsesattester

til par i ni forskellige områder i Mali.


Kampagnen arbejder med succes i den konfliktramte
Gao-provins i det nordlige Mali.


Her har 500 piger i Gao fået fødselsattester i 2017, og flere står på venteliste til at få en. - Læs mere.

 

 

KULU har siden 2008 samarbejdet med det maliske kvindenetværk MUSONET om at udstede fødselsattester og andre ID-papirer til piger og kvinder i Mali.


Mere end 5800 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret-kampagnen med støtte fra kampagnepartnere og fonde.

Med de sociale, økonomiske og politiske udfordringer Mali kæmper med nu, er kvinders og pigers deltagelse som ligestillede partnere med mænd og drenge

i hjertet af arbejdet for at opnå bæredygtig udvikling,

fred, sikkerhed og fuld respekt for menneskerettigheder

samt styrkelse af kvinders rettigheder i Mali"


Mama Koite Doumbia, MUSONET

Giv en pige ret

-til en identitet


Foto: Jette Skadhauge

Giv en pige ret - til en skolegang

For 250 kr kan du give en pige

eller kvinde i Mali papir på hendes ret.


Hun kan få et identitetspapir

og rettigheder, som vi tager for givet. 

Giv en pige ret-kampagnen

støttes af 24 ambassadører

 


Heriblandt fremtrædende kunstnere

og fagforeningsformænd.

 


Læs mere

 

Giv en pige ret-kampagnen har i 2016-18 modtaget støtte fra: 

CVR-nr: 83 76 75 10

Giro: +01 +9 00 55 01

Nordea: reg. nr.: 2191

kontonr.: 8968 139 453