Hvert tredje barn har ingen rettigheder, de eksisterer ikke

Næsten 230 millioner af verdens børn under fem år eksisterer ikke officielt. Det svarer til hvert tredje barn under fem år. De har intet bevis på, hvem de er, hvor gamle de er eller hvem deres forældre er.

“Birth registration is more than just a right. It’s how societies first recognize and acknowledge a child’s identity and existence. Birth registration is also key to guaranteeing that children are not forgotten, denied their rights or hidden from the progress of their nations.” Geeta Rao Gupta, UNICEF Deputy Executive Director.

De er børn uden identitetspapirer. Det betyder, at de ikke har mulighed for at komme i skole og, at de ikke har adgang til andre sociale ydelser og sundhedshjælp, da disse ydelser i mange lande kræver, at børnene er registreret i det offentlige system og har papir på, hvem de er. Værst ser det ud for pigerne, da de oftest ikke prioriteres lige så højt som drengebørnene, når familierne skal finde penge til id-papirer. Derfor bør verden Give en pige ret.

Ny rapport, der desværre ikke overrasker KULU

Det høje tal stammer fra UNICEF’s nyeste rapport, som de lige har udsendt. Men for KULU er det ikke nye tal. Derfor har vi gennem Giv en pige ret-kampagnens start i 2008 arbejdet for at give piger og kvinder i Mali de identitetspapirer, der giver dem rettigheder og muligheder og en officiel anerkendelse af deres eksistens: fødselsattester, ID-kort og vielsesattester.

Og KULU’s kampagne gør en forskel! Siden vi startede har 1.300 piger og unge kvinder fået mindst ét af de tre id-papirer, der er nødvendige for at leve et liv med helt basale rettigheder i Mali. Den udvikling vil vi gerne fortsætte. Vi håber, at vi i 2014 vil kunne sende endnu flere piger og unge kvinder i skole og sikre endnu flere kvinder retten til at stemme, retten til at rejse frit, retten til at beholde deres børn og arve, hvis deres mand dør.

Hos KULU mener vi, at alle piger som drenge og kvinder som mænd bør have adgang til de rettigheder, de er ”sikret” gennem menneskerettigheds- og børnekonventioner, men som de desværre ikke har i virkeligheden. Og vi er bestemt ikke alene med den mening.

“Birth registration – and a birth certificate - is vital for unlocking a child’s full potential. All children are born with enormous potential. But if societies fail to count them, and don’t even recognize that they are there, they are more vulnerable to neglect and abuse. Inevitably, their potential will be severely diminished.” siger Rao Gupta.


Om UNICEF rapporten

I følge UNICEF’s rapport ‘EVERY CHILD’S BIRTH RIGHT Inequities and trends in birth registration’ er det et tegn på ulighed og skævvridninger i samfundet, når så mange børn fødes uden at blive registreret. Det er primært børn fra visse etniske og religiøse grupper/befolkningsgrupper, børn der bor i landområderne langt væk fra de større byer samt børn af uuddannede og eller fattige forældre, der bliver ofre for denne skævvridning.
Fra KULU’s arbejde i Mali kan vi godt genkendende, at det ofte er de fattige familier, der ikke har mulighed for at købe id-papirer til pigerne, fordi drengene regnes for ’mere værd’, når det kommer til skolegang og muligheden for at tjene penge ind til familien. Pigerne er oftere prioriteret i til arbejdet i hjemmet og i marken. Det vil KULU gerne ændre på, da vi mener, at piger og kvinder er ligeså stor en styrke og ressource for familierne og landsbyerne som drenge og mænd.
UNICEF arbejder for, at alle børn skal registreres ved fødsel og udstyres med papirer og attester. Derfor har de også udgivet en håndbog for de mange lokale og internationale organisationer og foreninger, der arbejder for at oplyse om og gennemfører registrering af nyfødte rundt omkring i verden. Håndbogen indeholder baggrundsinformation, generelle principper og guider til udførelse.

Du kan læse hele rapporten her samt håndbogen her


 

Flere piger får papir på deres identitet

Giv en pige ret kampagnen uddeler fødselsattester og ID-papirer til piger og kvinder i ni forskellige områder i Mali.
Fra efteråret 2016 er kampagnen med succes rykket til den konfliktramte Gao-provins i det nordlige Mali. Her har 500 piger i Gao fået fødselsattester i 2017, og 1200 står nu på venteliste til at få en. - Læs mere.

KULU har siden 2008 samarbejdet med det maliske kvindenetværk MUSONET om at udstede fødselsattester og andre ID-papirer til piger og kvinder i Mali. Mere end 4.000 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret kampagnen samt støtte fra kampagnepartnere og fonde.