Aggressiv islamisering truer kvinders rettigheder i Mali

Der er netop nu behov for at forstærke kampagnen ”Giv en pige ret”. I Mali er mere end 85 procent af befolkningen muslimer, traditionelt med liberale holdninger til religiøs praksis og doktriner. Men en mere aggressiv Islam er blevet synlig i det maliske samfund i det seneste tiår. Og efter måneder med debat og demonstrationer blev en ny familielov vedtaget i parlamentet i december 2011.

Denne lov er en sejr for de konservative islamiske kredse, der har sat et solidt fingeraftryk på loven.

Loven fastslår, at manden er beslutningstageren i familien og alle dens forhold og sidestiller vielser på moskeen, hvilket betyder, at imamerne kan påvirke kønsrollefordelingen.

Den nye lov er et klart tilbageskridt for kvinderne og et brud på Malis internationale forpligtigelser i forhold til FNs Kvindekonven-tion (CEDAW) og Maputo-protokollen, underskrevet af Mali i hhv. 1985 og 2005. En række paragraffer i loven er i strid med konventionerne, og mange fremtrædende civilsamfunds-organisationer har protesteret til præsidenten - hidtil uden resultat.

Arabisk betalte skoler fastholder piger i undertrykkelse
Antallet af de religiøse skoler, madrassaerne, er eksploderet inden for de sidste ti år, for der er store pengemidler til rådighed til etableringen af de religiøse skoler og deres drift. Pengene kommer fra arabiske lande, Libyens leder Gadaffi, var en af de store bidragydere, en rolle Saudi Arabien nu har overtaget.

Konsulent i køns- og kvindespørgsmål Fatoumata Guindo, som KULUs seniorkonsulent, Hanne Liveng, traf på den danske ambassade i Bamako i februar peger på, at religiøse skoler kan give børnene en introduktion til en læringsproces, og at de derfor er at foretrække frem for slet ingen skolegang. Men i et kønspolitisk perspektiv er fremgangen for skolerne betænkelig.

I de religiøse skoler fremmes traditionelle kønsroller, der er i direkte modstrid med Malis erklærede mål om at styrke ligestilling og lige rettigheder for mænd og kvinder i samfundet. Ifølge den muslimske tradition er manden overhoved i familien, selv om kvinden bidrager til familiens underhold og i dagens Mali ofte er de facto hovedforsørger, fordi mange mænd udvandrer for at tage arbejde i nabolandene. Det er denne underordning af kvinderne, der nu er slået fast i familieloven af 2011. 

Mangler de nødvendige papirer
Mange børn, især mange piger, går kun i de religiøse skoler, enten fordi de mangler de papirer, der kræves for at blive indskrevet i den lokale skole, eller fordi forældrene ikke kan betale for pigernes skolegang. Giv en pige ret-kampagnen er derfor aktuel som aldrig før. Og der er mange forældre, der gerne vil have fødselsattester til deres børn.

Faktisk er ”Giv en pige ret”-kampagnen så stor en succes, at vores samarbejdspartner i Mali, FEMNET, har oprettet ventelister, hvor flere hundrede allerede er skrevet op. Og hele landsbyen fester, når der uddeles rettighedspapirer. Familier, der er udstyret med fødselsattester, identitetskort og vielsesattester bliver rollemodeller i landsbyerne som ansvarlige forældre og samfundsborgere, og det skaber respekt om piger og kvinder og fremmer deres deltagelse i det politiske, økonomiske og sociale liv.

KULUs seniorkonsulent, Hanne Liveng, var i Mali i februar 2012, hvor hun blandt andre havde møde med Konsulent i køns- og kvindespørgsmål Fatoumata Guindo på den danske ambassade i Bamako. Hanne Liveng overværede desuden flere ceremonier i landsbyerne Narena og Mande, hvor maliske kvinder og piger fik overrakt identitetskort.

 

Familieloven i Mali

I 2009 blev en familielov vedtaget i Mali, som
fastsatte mænd og kvinders ægteskabsalder
til 18 år. Loven gav også mænd og kvinder lige
ret i ægteskabet og i forhold til børnene. 2009-
loven gav desuden børn født uden for ægteskab
samme rettigheder som børn, hvis forældre var
gift.

Loven fra 2011 er et klart tilbageskridt både for
kvinder og børn. De vigtigste ændre i loven er:

- Ægteskabsalderen for kvinder sættes ned til
16 år, mens mænd stadig skal være 18 år for at
gifte sig.

- Polygami tillades således, at en mand kan gifte
sig med sine onklers koner. Og kvinder kan blive
gift med sin mands brødre - også selvom manden
stadig lever.

- Adoptanter kan gifte sig med det adopterede
barn.

- Børn født uden for ægteskab er uden rettighed,
også selvom forældrene gifter sig efter barnets
fødsel - med mindre forældrene officielt har aner-
kendt barnet som deres ved fødslen.

 

Flere piger får papir på deres identitet

Giv en pige ret kampagnen uddeler fødselsattester og ID-papirer til piger og kvinder i ni forskellige områder i Mali.
Fra efteråret 2016 er kampagnen med succes rykket til den konfliktramte Gao-provins i det nordlige Mali. Her har 500 piger i Gao fået fødselsattester i 2017, og 1200 står nu på venteliste til at få en. - Læs mere.

KULU har siden 2008 samarbejdet med det maliske kvindenetværk MUSONET om at udstede fødselsattester og andre ID-papirer til piger og kvinder i Mali. Mere end 4.000 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret kampagnen samt støtte fra kampagnepartnere og fonde. 
 


Gavekort

Giv en gave med mening
Giv en pige eller hendes mor ret ved at købe et gavebevis
 
Læs mere om "Giv en pige ret", og om hvad et ægtepar vinder ved at få papir på det.