MUSONET-Mali arbejder for fred og sikkerhed

Af Hanne Liveng

11. september 2012

MUSONET-Mali spiller en aktiv rolle for at skabe fred og sikkerhed i Mali

KULUs samarbejdspartner MUSONET-Mali har siden urolighederne og besættelsen af Nord haft en aktiv rolle i genoprettelsen af demokratiske forhold i Mali. I august stod MUSONET-Mali i spidsen for en konference om,  hvordan  udsatte grupper kan beskyttes i den aktuelle konflikt. Konferencen blev støttet af World Federalist Movement, og deltagerne var repræsentanter for civilsamfundet, der her mødte de politikere og militærpersoner, der har ansvar for befolkningens sikkerhed.

Konferencen havde navn efter det internationale princip R2P, Responsibility to Protect (ansvar for at beskytte), der blev enstemmigt vedtaget i 2005 af FNs medlemslande og har pålagt stater at beskytte egne borgere, især mindretal, børn, kvinder og etniske og religiøse minoriteter i interne konflikter. Mama KOITE, MUSONET-Malis forkvinde, mindede de officielle repræsentanter om deres ansvar i Nord Mali, hvor radikale grupperinger har taget magten og indført Sharia. Ofrene er kvinder, der tvinges til at følge diskriminerende og ydmygende love, og børn, der presses ind i militsgrupperne som børnesoldater. Resultatet er en flygtningestrøm mod Syd og ind i nabolandenes flygtningelejre. Der er hos Malis civilbefolkning en følelse af at være glemt af det internationale samfund, samtidig med en opfattelse af at den maliske stat svigter sin pligt til at beskytte svage grupper. Der var dog enighed om, at løsningen ikke er  en militær intervention udefra, som kan ende i et endnu større blodbad. I stedet opfordrer konferencen til tydelige internationale reaktioner i form af våbenembargo og humanitær hjælp til området. Men det er Mali selv, der skal tage hånd om konflikten og nå frem til en løsning i pagt med traditionelle værdier, lyder konferencens konklusion.

Mama KOITE understreger civilsamfundets rolle, hvis Mali skal heles og komme tilbage på et demokratisk spor. Der kan kun skabes en varig fred, hvis civilbefolkningen får reelt medansvar og indflydelse. For MUSONET-Mali er det især vigtigt at inddrage kvinderne i de politiske processer, for Malis kvinder går forrest i protesterne mod krigens ødelæggelser.


 

Flere piger får papir på deres identitet

Giv en pige ret kampagnen uddeler fødselsattester og ID-papirer til piger og kvinder i ni forskellige områder i Mali.
Fra efteråret 2016 er kampagnen med succes rykket til den konfliktramte Gao-provins i det nordlige Mali. Her har 500 piger i Gao fået fødselsattester i 2017, og 1200 står nu på venteliste til at få en. - Læs mere.

KULU har siden 2008 samarbejdet med det maliske kvindenetværk MUSONET om at udstede fødselsattester og andre ID-papirer til piger og kvinder i Mali. Mere end 4.000 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret kampagnen samt støtte fra kampagnepartnere og fonde.