100 piger kommer i skole og får en lysere fremtid

I september (2012) uddeler MUSONET-Mali fødselsattester til 100 piger i Narena, 80 km fra Bamako. Det er to unge kvinder fra MUSONET, der skal stå for uddelingen, som er arrangeret så pigerne kan nå at starte skolegangen i år.

De seneste måneder har set en turbulent udvikling i Mali. Den folkevalgte præsidenten er afsat, og landet er i realiteten blevet delt i to med et islamistisk styre i Nord. Til trods for den usikre politiske situation fortsætter KULU's indsats for pigers og kvinders rettigheder i samarbejde med vores mangeårige partner MUSONET-Mali, og vi bakkes op af Udenrigsministeriet, der peger på, at et stærkt civilsamfund er et værn mod politisk kaos og vold i det truede land.

Pige-listen

MUSONET har en lang liste med navne på piger, der venter på en attest og med den i hånden får ret til at komme i skole. Og køen af ventende piger vokser stadig. I samarbejde med landsbyen vælger MUSONET de piger der har færrest muligheder uden hjælp fra 'Giv en pige ret'-kampagnen. Børn af enlige mødre og forældreløse piger med evner og motivation har førsteret.

Nogle af pigerne har overværet vielsesceremonien i februar, hvor 'Giv en pige ret' fejrede 50 bryllupper og uddeling af vielsesattester i tre landsbyer. I Narena skete det med en stor fest under overværelse af den lokale borgmester og andre øvrighedspersoner, KULU- og MUSONET-repræsentanter, og mediefolk der sørgede for at hele ceremonien senere blev udsendt i Malis nationale TV. 
Der er hos det officielle Mali stor interesse for 'Giv en pige ret'-kampagnen og en anerkendelse af, at kampagnen åbner nye muligheder for kvinder og piger, samtidig med at kampagnen bidrager til, at civilsamfundet inddrages i de demokratiske processer, der er nødvendige for at sikre Mali en stabil udvikling.

 

Flere piger får papir på deres identitet

Giv en pige ret kampagnen uddeler fødselsattester og ID-papirer til piger og kvinder i ni forskellige områder i Mali.
Fra efteråret 2016 er kampagnen med succes rykket til den konfliktramte Gao-provins i det nordlige Mali. Her har 500 piger i Gao fået fødselsattester i 2017, og 1200 står nu på venteliste til at få en. - Læs mere.

KULU har siden 2008 samarbejdet med det maliske kvindenetværk MUSONET om at udstede fødselsattester og andre ID-papirer til piger og kvinder i Mali. Mere end 4.000 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret kampagnen samt støtte fra kampagnepartnere og fonde.