FEMNET lancerer hjemmeside om kvinder, klima og miljøproblemer

Det afrikanske netværk for kvinders udviklings og kommunikation, FEMNET, har lanceret hjemmesiden Women, Gender and Climate Justice i samarbejde med MUSONET-Mali og Kvindernes U-landsudvalg (KULU). Hjemmesiden skal opdatere FEMNETs medlemmer og andre interesserede på, hvad der sker i Afrika og globalt i forhold til problemstillinger om kvinder, køn og klimaforandringer og miljøproblemer, samt ressourcer og værktøjer til opbygning af kapacitet i forhold til at opnå større klimaretfærdighed fra et kønsperspektiv.

Adgang til information er meget vigtig for at fremme kvinders viden om og indsats overfor de klimaforandringer og miljøproblemer særligt u-landene står overfor, og dette er en af ​​grundene til, at FEMNET har besluttet at støtte dette fælles initiativ af MUSONET-Mali og KULU ved at skabe hjemmesiden.

Klimaforandringer og miljøproblemer rammer ikke bare økonomier, men også i høj grad mennesker, og verdens fattigste lande rammes hårdest af klimaforandringer og miljøproblemerne. I disse lande er man helt afhængig af naturen, og ændringer i vejrforhold kan betyde en fejlslagen høst, som har katastrofale følger for de ramte familier. I u-landene er der et stort skel mellem mænd og kvinder. Dette skel skyldes arbejdsdelingen mellem kønnene, der betyder, at kvinderne har et stort ansvar for familien og husholdningen, men også i høj grad for familiens landbrugsproduktion. Faktisk står kvinder for næsten 80 procent af landbrugssektoren i Afrika. Samtidig er der flere fattige kvinder end der er fattige mænd.

Kvinder og piger står ofte med ansvaret for at sikre familien vand, mad og brændstof til madlavning og opvarmning. Det er dem, der står overfor de største udfordringer. Samtidig er der en ulige fordeling af rettigheder, ressourcer og magt, samt undertrykkende kulturelle regler og normer, der forhindrer mange kvinder i at skride til handling over for klimaændringer.
 
Der eksisterer i dag beviser, der bekræfter, at når en kvinde kan bestemme over sig selv, så har hun kapacitet og evne til at styre sit eget liv og træffe valg, opnå færdigheder og viden, opbygge selvtillid, løse personlige og samfundsmæssige problemer, og være i stand til at forsvare og kræve sine rettigheder for at realisere sit fulde potentiale på forskellige stadier af sit liv – også når det handler om at overkomme nogle af de udfordringer klimaforandringer og miljøproblemerne fører med sig.
 
Derfor blev hjemmesiden etableret som et samarbejde mellem FEMNET, MUSONET-Mali og Kvindernes U-landsudvalg med støtte fra 92-Gruppens Southern Voices Capacity Building-projekt, der er støttet af Danida.

Du kan se hjemmesiden her.

 

Flere piger får papir på deres identitet

Giv en pige ret kampagnen uddeler fødselsattester og ID-papirer til piger og kvinder i ni forskellige områder i Mali.
Fra efteråret 2016 er kampagnen med succes rykket til den konfliktramte Gao-provins i det nordlige Mali. Her har 500 piger i Gao fået fødselsattester i 2017, og 1200 står nu på venteliste til at få en. - Læs mere.

KULU har siden 2008 samarbejdet med det maliske kvindenetværk MUSONET om at udstede fødselsattester og andre ID-papirer til piger og kvinder i Mali. Mere end 4.000 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret kampagnen samt støtte fra kampagnepartnere og fonde. 
 


Gavekort

Giv en gave med mening
Giv en pige eller hendes mor ret ved at købe et gavebevis
 
Læs mere om "Giv en pige ret", og om hvad et ægtepar vinder ved at få papir på det.