Historier fra Mali

Uden fødselsattest


 

Kan en pige ikke komme i skole

Kan en kvinde ikke få et identitetskort

Kan en kvinde ikke stemme

Kan en kvinde ikke få en vielsesattest

 

Uden identitetskort


 

Kan en kvinde ikke rejse frit i Mali

Kan en kvinde ikke oprette en bankkonto eller få et lån

 

Uden vielsesattest


Har en kvinde ingen ret til ejendom

Har en kvinde ingen ret til sine egne børn ved skilsmisse

Har en kvinde ingen arveret efter sin ægtefælle

Kampagnens formål


 

"- at sikre piger og kvinder bedre adgang til basale rettigheder i samfundet i Mali, ved at de får de officielle papirer, der giver dem legale rettigheder

 

- at piger og kvinder kan spille en aktiv rolle i samfundet i Mali

 

- at skabe større forståelse i Danmark og Mali for ulandskvinders og -pigers vilkår og rettigheder og sikre støtte til verdens fattigste kvinder

Giv en pige ret

- en fælles kampagne mellem Kvindernes U-landsudvalg (KULU) og kvindenetværket MUSONET Mali.


KULU lancerede kampagnen på FN's dag mod vold mod kvinder og piger den 25. november 2008. I Mali lancerede MUSONET kampagnen i 2009 i forbindelse med uddelingen af de første gratis ID-kort til fatttige kvinder, på baggrund af den første kampagnestøtte fra Danmark.

 

Kampagnen omfatter flere komponenter, der understøtter hinanden og sikrer kampagnens langsigtede perspektiv og bæredygtighed.


 

I Danmark

Salg af Giv en pige ret-gavebeviser. Hvert solgt gavebevis svarer til en fødselsattest, et ID-kort eller en vielsesattest for en pige eller kvinde i Mali.


Indsamlinger og fondsansøgninger.


Information & aktiviteter  i Danmark for at skabe opmærksomhed og opbakning til kampagnen i forbindelse med internationale kvinde- og menneskerettighedsdage:


Den internationale kvindedag den 8. marts, Mors dag i maj, Den panafrikanske kvindedag den 31. juli, Pigens Dag den 11. oktober og den Internationale 16-dages kampagne mod vold mod piger ogkvinder den 25. november – 10. december.


Giv en pige ret-kampagnens ambassadører, -partnere og -venner er med til sikre kampagnen udbredelse og synlighed.I Mali

Informationskampagne for at ændre holdninger og skabe forståelse for og opbakning til pigers og kvinders rettigheder og vigtigheden af, at piger og kvinder får identitetspapirer. Kampagnen er rettet mod myndigheder og traditionelle ledere, forældre og lokalbefolkningen.


 


MUSONET og medlemsorganisationer afholder møder med myndigheder, skoleledere og andre vigtige aktører og uddanner rettighedsambassadører, som udbreder kampagnen lokalt. 


Teater, lokaltv og radio benyttes som redskaber til at få budskabet så langt ud som muligt.


Uddelingerne af identitetspapirerne sker ved store festlige ceremonier, med deltagelse af borgmesteren og andre ledende personer samt  lokalsamfundet. 


Kampagnen gennemføres i mange forskellige kommuner og på mange lokaliteter i Mali, fra syd til nord, herunder også i Gao-regionen, der som det øvrige nordlige Mali er plaget af uro og vold.


MUSONET-medlemsorganisationer er tovholdere for Giv en pige ret-kampagnen i de områder og lokalsamfund, hvor de er aktive. Indsatsen understøttes af den nationale koordering i  MUSONET-regi.

 


MUSONET Mali er et kvindenetværk med 36 medlemsorganisationer og personlige medlemmer. Medlemsorganisationerne repræsenterer forskellige typer organisationer ( WILDAF: en organisation af kvindelige jurister, ROAJELF, en organisation af unge kvindelige ledere etc.).  MUSONET Mali blev stiftet i 2004. Målet er at nå ud i hele Mali med aktiviteter, der kan styrke kvinders organisering og netværk samt kvinder og pigers rettigheder i Mali. MUSONET Mali er aktiv i arbejdet for, at kvinder inddrages i arbejdet for fred og konfliktløsning i Mali.   


Mama Doumbia Koite er præsident for MUSONET Mali. Hun er selv uddannet lærer og har i dag  en række internationale poster.

 


Økonomi

Giv en pige ret-kampagnen i Mali  er alene finansieret af de indtægter, der kommer fra kampagnen i Danmark: dvs. salg af gavebeviser, indsamling og bidrag fra fonde, firmaer, foreninger, faglige organisationer og private.  Både i Mali og i Danmark indgår der i kampagnen et stort frivilligt bidrag.

Papir på ægteskabet gavner


 

Fordi en vielsesattest giver ret til:

 

  • forældremyndighed over børn
  • rettigheder ved skilsmisse
  • arveret, hvis manden dør – også i polygame forhold

Mama Koite Doumbia, MUSONET, 8. marts 2016:

 

"Med de sociale, økonomiske og politiske udfordringer Mali kæmper med nu, er kvinders og pigers deltagelse som ligestillede partnere med mænd og drenge i hjertet af arbejdet for at opnå bæredygtig udvikling, fred, sikkerhed og fuld respekt for menneskerettigheder samt styrkelse af kvinders rettigheder i Mali"

Kontakt


Kvindernes U-landsudvalg

Thoravej 13, 2. tv.

2400 København NV

33 15 78 70

 

 

Nordea:

reg. nr.: 2191 kontonr.: 8968 139 453

 

Mobile pay: 40 41 05 70

 

Giro: +01 +9 00 55 01

 

CVR-nr.: 83 76 75 10

 

Giv en pige ret-kampagnen har 2016-18 modtaget støtte fra 

Den Almennyttige fond af 15-9-1968

Laaenhus Fond

Hagens Legat

Medarbejdernes Honorarfond Novo Gruppen

Q-Media 

 

Giv en pige ret-kampagnen er en del af:

Forside foto JETTE SKADHAUGE

Øvrige fotos MUSONET MALI